Onze diensten

Green Star Zorg kan u in vele denkbare situaties thuiszorg leveren. Dit kan variëren van huishoudelijke hulp tot en met complexe verpleegkundige zorg.

GSZFoto4b

Verzorging

Extra hulp bij alle dagelijkse activiteiten

Indicatiestelling

Wij stellen uw zorgbehoefte vast en geven indicaties af

Mantelzorg ondersteuning

Steunpunt voor de mantelzorger

Verpleging

Complexe zorg in uw vertrouwde omgeving

Huishoudelijke Zorg

Alles wat nodig is voor uw huishouden

Palliatief Terminale Zorg

Voor behoud van kwaliteit van leven

Begeleiding

Praktische en sociale hulp in het dagelijks leven

Zorg in Natura/PGB

Zelf uw zorg regelen of laten regelen door ons

Dagbesteding

Een huiselijke plek waar de cliënt één of meer dagdelen per week terecht kan en er verschillende activiteiten aangeboden worden