Complexe zorg in uw vertrouwde omgeving

Mensen kiezen steeds vaker ervoor om in eigen, vertrouwde omgeving verpleegd of verzorgd te worden. U moet dan denken aan mensen die langdurig ziek zijn; die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of die een opname in bijvoorbeeld een verzorgingshuis willen voorkomen of uitstellen.

In een complexe situatie kan de inzet van een verpleegkundige nodig zijn.

Haar deskundigheid is bijvoorbeeld nodig bij: wondbehandeling, het geven van injecties, uitzetten van de medicijnen en stomaverzorging. Green Star Zorg kan verpleegkundige zorg bieden voor kortere of langere tijd.

Tevens wordt dan in samenwerking met de diverse disciplines een zorgplan opgesteld. De communicatie vindt plaats in samenspraak met u en de eventueel aanwezige mantelzorg.

Bekijk ook onze andere diensten