Ook mantelzorgers hebben rust nodig

Veel mensen die hulp nodig hebben, krijgen het liefste hulp van iemand uit hun eigen, vertrouwde omgeving. Dat kan een partner zijn of een familielid, maar ook een buurvrouw of vriend(in). Deze mensen worden mantelzorgers genoemd. Ondersteuning en begeleiding van de mantelzorger is nodig om zijn draagkracht te behouden en om goede zorg te blijven verlenen. Dit is zowel in het belang van de mantelzorger zelf, als van de cliënt. De behoefte aan steun kan per mantelzorger verschillen:

GSZFoto6
  1. Informatie, advies en emotionele steun over omgaan met dementie, de gevolgen van dementie, toekomstverwachtingen, mogelijke hulpvormen en hulpmiddelen, training in zorgvaardigheden en lotgenotencontact
  2. Begeleiding bij probleemgedrag
  3. Voorbereiding op opname
  4. Praktische hulp : maaltijd- en boodschappenservice, klussendiensten en tijdelijke overname van zorg (respijtzorg)
  5. Materiële steun: fiscale en verlofregelingen
  6. Medezeggenschap en belangenbehartiging bv via Alzheimer Nederland / vereniging van mantelzorgers

Om te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt, kan de mantelzorger een beroep doen op ons. Via een huisbezoek van de zorgcoördinator kunnen wij u adviseren over bepaalde zaken. Maar ook kan het prettig zijn als de thuiszorgmedewerker tijdelijk de taken van u overneemt, zodat u wat meer tijd overhoudt voor uzelf.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Voor de meeste thuiszorgdiensten betaalt u niets. Het gaat dan om de zorg die is geregeld in de Zorgverzekeringswet en de Wmo 2015. Voor een aantal van deze diensten betaalt u een eigen bijdrage.

Als u meer wilt weten of als u mantelzorgondersteuning wilt aanvragen, belt u dan even met ons 010- 465 44 82. Het mantelzorgbeleid van Green Star Zorg kunt u hier nalezen.

Lees meer over onze mantelzorgondersteuning