Ook voor mantelzorgers

Voor veel ouderen is het van het grootste belang dat zij blijven deelname aan de maatschappij. Ouderen die door omstandigheden aangewezen zijn op de hulp van naasten en professionele krachten hebben behoefte aan vaste mensen om zich heen. Het netwerk is vaak uitgedund en kan deels opgevangen door mantelzorgers (al dan niet betaald) en vrijwilligers. Green Star Zorg vindt het een van haar taken om cliënten te ondersteunen bij het in stand houden van hun sociale netwerk en te helpen een netwerk op te bouwen als dit ontbreekt.

GSZFoto4b

Onze zorgcoördinatoren helpen u bij het vinden van passende zorgoplossingen

In een aantal gemeenten in het werkgebied zijn contacten met vrijwilligersorganisaties, (betaalde) mantelzorgorganisaties en welzijnsorganisaties. De zorgcoördinator beschikt over de sociale kaart van het werkgebied waar zij verantwoordelijk voor zijn en zij kunnen de cliënt helpen bij het zoeken naar passende oplossingen. Bij de intake wordt hier uitgebreid bij stilgestaan en ook in het zorg-leefplan wordt opgenomen welke afspraken met andere organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers zijn gemaakt.

Bent u overbelast als mantelzorger?