Komt u tijd tekort als mantelzorger?

Onderstaande vragen kunt u invullen om na te gaan of er sprake is van overbelasting.

Vragen:

 1. Mijn nachtrust is verstoord.  Ja /Nee
 2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.  Ja /Nee
 3. Ik vind het lichamelijk zwaar. Ja /Nee
 4. Het beperkt me in de dingen die ik wil doen.  Ja /Nee
 5. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen. Ja /Nee
 6. We hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen. Ja/ Nee
 7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden. Ja /Nee
 8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.  Ja/ Nee
 9. Het gedrag van de persoon die ik verzorg maakt me soms van streek. Ja /Nee
 10. Het is pijnlijk te moeten zien dat de persoon die ik verzorg een ander  persoon is geworden. Ja/ Nee
 11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie. Ja/ Nee
 12. We leven onder financiële druk.  Ja/ Nee
 13. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen. Ja/ Nee

Als u meer dan 7 vragen met ja hebt beantwoord, dan kan er sprake zijn van veel belasting.  Als dit lange tijd optreedt, dan kan er sprake zijn van overbelasting. Om te zorgen dat u niet voortdurend belast wordt kunt u overleggen met uw zorgcoördinator wat er gedaan kan worden om u iets meer te ontlasten.

U bent niet alleen, wij kunnen u ondersteunen!