Respect voor uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van cliƫnten is vastgelegd in het privacyreglement van Green Star Zorg. Het externe privacy beleid kunt u hier lezen

Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard. U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. En om te weten aan wie ze zijn doorgegeven.

Lees ook onze missie en visie