Onze protocollen

Wij zijn lid van de brache organisatie BTN. Samen zorgen we voor een hoge kwaliteit dienstverlening in een veranderende zorgsector.

Om deze kwaliteit te bewaken, werken we met protocollen en richtlijnen. Deze protocollen en richtlijnen, hoewel richtinggevend, zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nimmer de plaats innemen van eigen denken en handelen van de zorgverlener en/of ondersteuner.

Elke zorgverlener en/of ondersteuner kent en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in deze. Overleg indien nodig met de arts en/of direct leidinggevende.

Voor vragen: Voor vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze protocollen en richtlijnen, kun je ons per email benaderen. info@greenstarzorg.nl

Onze medewerkers kunnen de inlogcode opvragen om in te loggen op een beveiligde deel van de website. Klik daarvoor op onderstaand BTN-logo. 

Lees ook onze missie en visie